פרסומים

דויד לייזר, אייל כרמל,הרנן ר., אייל מנגד

|

אוגוסט 2019

תקשורת עם הציבור בנושאי פנסיה

דו"ח זה בא לסכם את ממצאי השלב הראשון במחקר, העוסק בהקמת תשתית להתערבות יעילה בהתנהלות הציבור בנושאי פנסיה. המסמך כולל שלושה חלקים שנכתבו בסיוע חוקרים שנתמכו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
החלק הראשון של עבודה זו מציג את עמדות הציבור בנוגע לפנסיה. החלק השני מציג תוצאות מסדרת ניסויים אשר הצליחו לייצר תגובה רגשית בקרב נבדקי מעבדה והובילו לפיתוח מדד התנהגותי המאפשר לנבא התנהגות פנסיונית. החלק השלישי מציג את ההמלצות הפרקטיות – האופן בו אנו מציעים לעצב פנייה לחוסכים, לאור הידע שהצטבר בתחומי המחקר ההתנהגותיים לאורך השנים .

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.