פרסומים

ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג

|

נובמבר 2023

חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים

מחקר זה,שהינו שיתוף פעולה בין המרכז לפנסיה ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, והמוסד לביטוח לאומי,הינו חלק בסדרת מחקרים מטעם המרכז לפנסיה המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.בפרט, ביקש מחקר זה, לבחון לראשונה את הכיסוי הפנסיוני של אוכלוסיית השכירים דרך נתוני פרט מנהליים (להלן ביטוח פנסיוני).בדיקה זאת נעשתה בשני היבטים;מהו שיעור הכיסוי הפנסיוני של משרות השכיר בכח העבודה ומהו שיעור השכר המבוטח לפנסיה מתוך השכר ברוטו.יחס זה אינו נקבע באופן מפורש בצו ההרחבה(להלן פנסיית חובה) והוא נתון למשא ומתן על תנאי ההעסקה. חשיבותה של בחינה זו היא יסודית לתחזית הקצבאות הפנסיונית מהרובד התעסוקתי. בחינה זו, הנעשית באופן התפלגותי, מאפשרת מענה לשאלות באשר לחיסכון יתר או חסר של שכירים ברמות שכר שונות.

ניתוח זה התאפשר הודות לקובץ נתונים יחודי שנבנה על בסיס שלושה מסדי נתונים הנמצאים לרשות הביטוח הלאומי: קובץ שכירים(טופס126) הכולל מידע על השכר ומאפייני המשרה של הפרט; קובץ מעסיקים המכיל מידע על המעסיקים וקובץ מועסקים המכיל מידע על המועסקים. מצאנו כי שיעור גבוה מהשכירים בוותק נמוך אינם מבוטחים לפנסיה, חלקם בוותק המחייב ביטוח פנסיוני מהמעסיק (מעל 6 חודשים) והוא מעיד על בעיית ציות לחוק פנסיית חובה.ניתוח בעזרת רגרסיה מדגיש כי ההסתברות לביטוח פנסיוני נמוכה באופן משמעותי בקרב שכבות השכר התחתונות; בקרב משרות בוותק נמוך ומשרות אצל מעסיקים קטנים. עוד עלה בניתוח כי משרות בענפי הבינוי, תחבורה ואחסנה ואירוח ואוכל; ומשרות בהם מועסקים עובדים מהחברה הערבית– מאופיינות בהסתברות נמוכה יותר לקבלת ביטוח פנסיוני.

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.