פרסומים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני

|

2023

מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי

המאמר בוחן את השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה. במאמר, המחברים פרופ' גליל כורש, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני מנתחים נתונים מנהליים של החלטות השקעה בקרנות השתלמות.

המחקר מגלה כי בשיא המשבר- בחודש מרץ 2020, למשקיעים ממעמד סוציואקונומי נמוך הייתה נטייה גדולה יותר למשוך כספים מקרנות ההשתלמות שלהם, על אף עונש המס הכבד שכרוך בהחלטה. כך נגרם להם נזק כפול – הם נפגעו הן מירידת שווי השוק והן מעונש המס. לעומתם, משקיעים ממעמד סוציואקונומי גבוה פחות נטו לקבל החלטה זו. בנוסף נמצא, ששכבות סוציואקונומיות גבוהות יותר נטו להגביר את רמת הסיכון שלהן, ואילו שכבות נמוכות יותר נטו להפחית סיכון.

המחקר תורם לספרות הקיימת על ידי בחינת תגובתם המיידית של משקיעים לירידות בשוק ההון, ומראה כי משקיעים מודעים נוטים להגביר את נטילת הסיכון במהלך משבר פיננסי כדי לנצל את התאוששות השוק הצפויה. המחקר מספק תובנות חשובות על התנהגות כלכלית בעת משבר ומדגיש את ההבדלים בין משקיעים משכבות סוציו-אקונומיות שונות.

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.