פרסומים

מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
2023
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
נובמבר 2023
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
אביה ספיבק, דויד לייזר
יולי 2021
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
אוקטובר 2021
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
אביה ספיבק, יאיר כוכב
יולי 2021
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
אביה ספיבק, דויד לייזר
יוני 2021
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.
התמורות בחיסכון הפנסיוני 2015-1995
ראובן גרונאו, אביה ספיבק
2021
מאמר זה מתאר את המהפך שחל בהיקף החיסכון הפנסיוני ובאפיקי החיסכון הפנסיוני בשני העשורים האחרונים.
התאמה אישית נרחבת של ביטוחים (אנגלית)
צביקה אפיק, תומר שושי, רמי יוסף
2021
מאמר זה מציג מגוון רחב של מוצרים מובנים גמישים וחדשניים שיכולים להיות מותאמים אישית לכל מבוטח באופן אישי ומותאם למצבו הפרטני.
הגורמים לתופעת חבות יתר בקרב צעירים וכלי ההתערבות למניעה
דפנה כהנא
ינואר 2020
סקירה זו מסכמת את הידע העכשווי בארץ ובעולם לגבי תופעת חבות היתר בקרב משקי הבית בכלל ובקרב חייבים צעירים בפרט
תקשורת עם הציבור בנושאי פנסיה
דויד לייזר, אייל כרמל,הרנן ר., אייל מנגד
אוגוסט 2019
דו"ח זה בא לסכם את ממצאי השלב הראשון במחקר, העוסק בהקמת תשתית להתערבות יעילה בהתנהלות הציבור בנושאי פנסיה.
בערות פיננסית, חשיבה לא רציונלית מונעת מאנשים לחסוך לפנסיה (אנגלית)
רוית רובינשטיין -לוי , חיים קידר- לוי
מרץ 2019
עליית תוחלת החיים תחריף את המחיר הפיננסי הכבד שישלמו הדורות הבאים, אם לא יחול שינוי משמעותי באופן שבו החיסכון הפנסיוני של העובדים מתנהל כיום.
חישוב מסלול מחדש של הטבות המס בשוק הפנסיוני בישראל
שנהב מלול, אילנית גביוס, רמי יוסף
2019
מחקר זה מבקש לבחון את מידת אפקטיביות הטבות המס הפנסיוניות, נוכח החלת פנסיית חובה בקרב מדינות ה-OECD בהשוואה לשיעור העוני הצפוי בעת פרישה.
איך אנחנו לא מבינים בכלכלה ולמה זה חשוב? (אנגלית)
דויד לייזר, יהונתן שמש
2018
דויד לייזר פרסם ספר חדש יחד עם תלמידו יהונתן שמש. פרופ' לייזר הרצה על הספר בארץ וברחבי אירופה
קרנות ה​פנסיה החדשות – בחינת יחס התחלופה והתנהלות המבוטחים​​​
שרית מנחם-כרמי, אביה ספיבק
יולי 2018
תחזיות פנסיוניות המבוססות על נתוני אמת לגבי מאפייני התעסוקה של החוסכים והשכר הפנסיוני המבוטח
מודל של ביטוחי משנה תלויי מצב (אנגלית)
אונו בוקסמה, אסתר פרוסטיג, דויד פרי, רמי יוסף
מרץ 2017
אנו מחשיבים את העודפים של חברת הביטוח כביטוח משנה. המבטח מכסה רק חלק מהתביעות, אך בתמורה לכך הוא מקבל חלק מסוים מהכנסת הפרמיום של חברת הביטוח.
רפורמת ביטוח החובה לפנסיה: איפיונה והערכת הצלחתה
אביה ספיבק, שחר צמח, אייל כרמל
מרץ 2017
המחקר מתבסס על שני בסיסי נתונים ייחודיים העוסקים בצו ההרחבה של פנסית החובה מ-2008.
תפיסות נאיביות בכלכלה (אנגלית)
דויד לייזר, נופר דואני, פסקל וואגנר-אגר
2017
המאמר מתאר ארבע תבניות חשיבה המאפיינות אנשים בתחום הכלכלי: תפיסה ניאו ליברלית, תפיסה קונספרטיבית, תפיסת הממשלה, ותפיסת היד הנעלמה השלילית.
כיצד אזרחים במדינות שונות בעולם תופסים את הגורמים למשבר הכלכלי​ (אנגלית)
דויד לייזר, רינת בניטה, סשה בורוגה-ז’ירודנה
פברואר 2016
המאמר מדווח על מחקר שבוצע בשבע מדינות ובוחן כיצד אנשים מסבירים את הסיבות לפרוץ המשבר הכלכלי של שנת 2008.
העדפת משיכה קצבתית בתכניות פנסיה מסוג DB (אנגלית)
עומר זליבנסקי, דויד לייזר, אביה ספיבק
2016
המחקר בחן את היקף ההעדפה של משיכה קצבתית על פני הונית בישראל.
הגורמים המשפיעים על אמון בבנק ישראל (אנגלית)
זאב קריל, דויד לייזר, אביה ספיבק
מרץ 2016
מחקר זה מראה כי מידת האמון במדיניות הנקבעת על ידי בנק ישראל מושפעת מגורמים כגון מקצועיות ועצמאות.
פנסיית החובה בישראל – כיצד השתנה אי-השוויון בקרב קשישים​
שחר צמח, אביה ספיבק
2015
מאמר זה בוחן את השפעת רפורמת פנסיית החובה שהוחלה על המשק בתחילת שנת 2008.
המשבר באשראי החוץ בנקאי של שנת 2009​​​
אביה ספיבק
2014
עבודה זו מתעדת את יצירת שוק האשראי החוץ בנקאי בישראל ואת הכשלים שהתגלו באופן חד וברור בזמן המשבר הכלכלי העולמי.
השפעת אוריינות פיננסית וגילוי נאות בזמן מפגש עם סוכן ביטוח (אנגלית)
אייל כרמל, דנה כרמל, אביה ספיבק, דויד לייזר
2015
במחקר זה נבחנה השפעתו של סוכן ביטוח על בחירת מכשיר חיסכון פנסיוני והאינטראקציה עם רמת פסיכולוגיה כלכלית וגילוי נאות.
פנסיה כקצבה או כמשיכה הונית חד פעמית? העדפות וגורמים פסיכולוגים
עומר זליבנסקי
2014
המחקר בוחן את היקף תופעת ה-“Annuity-Puzzle” בישראל ואת השפעתם של מאפיינים אישיים על העדפות החוסכים.
בוחרים ​היום למען המחר: השפעתו של סוכן הביטוח על בחירת מסלול לחיסכון פנסיוני​
דויד לייזר, אביה ספיבק, אייל כרמל
2013
המחקר בחן האם הבחירה בתכנית פנסיונית קשורה להמלצתו של סוכן ביטוח וכיצד משפיעים הגילוי הנאות הניתן על ידו ורמת האוריינות הפיננסית של מקבל ההחלטה.
פנסיה בישראל ובעולם: כיווני התפתחות עיקריים, גישות והשפעות אידיאולוגיות​
אביה ספיבק
אפריל 2013
מאמר זה פורסם במסגרת סדרת מחלוקות בכלכלה ומטרתו להפריד בין עובדות לדעות בתחום הפנסיה.
​אחריות חברתית תאגידית (CSR) והקשר לביצועי החברות (אנגלית)
צבי עמרוסי, אילנית מדר-גביוס, חגי כ"ץ, רמי יוסף
נובמבר 2012
אחריות חברתית תאגידית (CSR) צמחה באופן משמעותי בעשור האחרון. קיימות דעות מגוונות לגבי תפקידם של תאגידים בתוך החברה.
אתגרים בעת בחירת תכנית חיסכון פנסיונית – קשיים וחסמים המשפיעים על החוסכים לפנסיה בישראל​
דויד לייזר, אייל כרמל
2012
סקירה זו נכתבה לבקשת המועצה הישראלית לצרכנות ומטרתה לבחון את הכשלים העומדים בפני החוסכים לפנסיה.
השפעת שינויים צפויים בהכנסה עתידית על הצריכה
עומר גלס
2012
במאמר הנוכחי נבחנה השאלה: “איך הפרט מגיב לשינויים בהכנסתו הצפויה, במידה וזו ידועה לו?”.
מערכת הפנסיה בישראל על שני רבדיה: מבט על רפורמות שהונהגו מהצד המוסדי והצד הכמותי​
אביה ספיבק
פברואר 2012
מחקר זה בוחן את מערכת הפנסיה הישראלית על שני רבדיה – ביטוח לאומי וחיסכון פנסיוני.
מערכת הפנסיה בישראל לאחר חמש-עשרה שנות רפורמה​
לאה אחדות, אביה ספיבק
2010
מחקר זה הוא חלק ממחקר מקיף אשר נועד לבחון את התפתחות מערכת הפנסיה בישראל ולסרטט את דמותה הנוכחית על הישגיה וחולשותיה.
חוק פנסיה חובה בישראל
רמי יוסף, אביה ספיבק
2005
מאמר זה הניח תשתית לחקיקת חוק פנסיית חובה בישראל וביסס את הטענה באמצעות נתונים, חישובים אקטואריים וממצאים מעבודות קודמות.