פרסומים

שרית מנחם-כרמי, אביה ספיבק

|

יולי 2018

קרנות ה​פנסיה החדשות – בחינת יחס התחלופה והתנהלות המבוטחים​​​

חסכון פנסיית החובה נועד לספק הכנסה תחליפית לשכר. חישובים אקטואריים מקובלים הנערכים על בסיס של מודל אידיאלי מנבאים כי הפנסיה שתתקבל מהחיסכון תהווה תחליף סביר להכנסה לאחר הפרישה. שיעור התחלופה המתקבל במחקרים אלו מצביע על יחס בין הקצבה הפנסיונית התעסוקתית לשכר האחרון ערב הפרישה בגובה 65% לגברים ו-46% לנשים. המחקר הנוכחי בוצע עבור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון על סמך נתונים ריאליים אשר התקבלו מקרנות הפנסיה, מהביטוח הלאומי, וממקורות נוספים וחושף תמונה הרבה פחות אופטימית: יחס תחלופה של 35% לגברים ו-29% לנשים – שיעור נמוך ובלתי מספק לגיל הפרישה. בנוסף, אנו מראים כי הבעיה חמורה הרבה יותר בחמישונים התחתונים של האוכלוסייה העובדת, וכי אי השוויון בכיסוי הפנסיוני שם הוא בעיה גדולה וחשובה שיש לתת עליה את הדעת.

דו”ח מחקר, המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.