פרסומים

אביה ספיבק, אביעד טור-סיני

|

אוקטובר 2021

עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)

יחס התחלופה (היחס בין סך ההכנסה של משק הבית לאחר הפרישה בהשוואה לסך ההכנסה לפני הפרישה) הפך למדד מקובל ושימושי להערכת תנאי הגמלאים ומשקי הבית בנקודת הפרישה. המחקר הנוכחי מתמקד בחקירת דינמיקת רמת ההכנסה של משקי הבית בשנים סביב נקודת הפרישה, בהקשר אירופאי השוואתי. אנו משתמשים בנתונים ממאגר הנתונים ארוך הטווח של SHARE. ניתוח הנתונים מפצל את יחס התחלופה למרכיביו השונים – פנסיה, הכנסה מעבודה וכו' – ובוחן את הדינמיקה בין משקי הבית ביחס להכנסה מעבודה ופנסיה.

המחקר מוצא כי יחס התחלופה משתנה מאוד בין ארבע עשרה המדינות שנדגמו: יחס התחלופה עומד על שיעור 70%  בכלל המדינות, 80% במדינות בעלות משטרי רווחה סוציאל-דמוקרטי וקונטיננטליים, ו -60% במדינות בעלות משטרי רווחה מזרח אירופאיים ומשטרי המזרח התיכון – תוצאות המדגישות את רמת הירידה הדרמטית באיכות החיים הכלכלית של משק הבית לאחר הפרישה. בהתייחס למרכיבי הפנסיה והשכר, נמצא כי האחרונים מהווים כ -30% מהכנסות משק הבית לאחר הפרישה. באופן מפתיע נמצא כי מדד אי השוויון (ג'יני) לאחר הפרישה גבוה יותר לעומת המדד טרם הפרישה, ממצא המלמד כי התוכניות החברתיות העומדות בבסיס הפנסיה דווקא מרחיבות את אי השוויון בהכנסה לאחר הפרישה. נמצא כי קיים מתאם חיובי בין יחס התחלופה לבין אינדיקטורים הבוחנים את איכות חייהם של הגמלאים ומשקי ביתם (כדוגמת, שביעות רצון מהחיים, היכולת לצרוך שירותי בריאות ויכולת לכסות הוצאות בלתי צפויות).

המחקר מלמד כי קיימת תמונה חמורה ביותר בנוגע לרמת החיים של בני משק הבית המבוגר והאפשרות להבטיח רמת חיים כלכלית סבירה וטובה לאחר הפרישה. כל אלה צפויים להוביל לדרישה להתערבות ממשלתית ארוכת טווח, זאת על מנת להבטיח איכות חיים טובה לאוכלוסייה המבוגרת לאחר פרישתה מכוח העבודה.

 

Social Indicators Research, Springer

 

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.