פרסומים

שנהב מלול, אילנית גביוס, רמי יוסף

|

2019

חישוב מסלול מחדש של הטבות המס בשוק הפנסיוני בישראל

מחקר זה מבקש לבחון את מידת אפקטיביות הטבות המס הפנסיוניות, נוכח החלת פנסיית חובה בקרב מדינות ה-OECD בהשוואה לשיעור העוני הצפוי בעת פרישה. באמצעות מדגם אקראי שכלל כ- 350 אלף שכירים במדינת ישראל למשך תקופה של 6 שנים (2009-2014), המחקר בחן את שיעור העובדים במשק אשר אינו נהנה מהטבות המס הפנסיוניות. נמצא ששיעור זה עומד על 47%, וכן כל העובדים בעשרוני ההכנסה הראשון עד הרביעי, וכ-55% מהעובדים בעשירון החמישי, כלל אינם נהנים מהטבות המס. כמו כן, מצאנו כי בהתאם למערכת ההפקדות וההטבות הנוכחית, ההכנסה הצפויה בעת פרישה תביא לירידה של בין שלושה לארבעה עשירונים מתחת לקו העוני.
על בסיס ממצאי המחקר, מוצע מנגנון חלופי להטבות המס המוענקות כיום, שיעניק הטבות פנסיוניות שוויוניות לכלל אוכלוסיית העובדים במדינה, ויוביל להגדלת הפנסיה התעסוקתית ולצמצום העוני בגיל פרישה וללא הגדלת תקציב המדינה. ההטבה המוצעת לא תינתן כחסכון במס אלא כהגדלת החיסכון הפנסיוני. קרי, במקום הפחתת מס בהווה, סכומי ההטבה יופקדו בתוכנית חיסכון שתפתח על ידי המדינה, ויתווספו לסכום הפנסיה.

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.