פרסומים

אביה ספיבק, יאיר כוכב

|

יולי 2021

אגח מיועדות היש תחליף ראוי?

אחד הכלים הבודדים שבעזרתו מייצבת המדינה את שיעורי התשואה של ההשקעות של קרנות הפנסיה הוא אג"ח מדינה מיוחד המונפק לקרנות – אג"ח מיועדות. הוא נושא ריבית צמודה של 4.86% לשנה ומהווה עוגן של תשואה בטוחה על כ- 30% מתיק ההשקעה. המשברים האחרונים, זה של 2008 וזה של 2020 , מדגימים את נחיצותו של   הסדר כזה לאור התנודתיות בשיעורי התשואה של ההשקעות בשוק ההון זאת כיוון שבשיטת הפנסיה הנוכחית, הצבירה במועד הפרישה היא זו שקובעת את גובה הפנסיה. יתרה מזאת, העובדה שמאז 2008 המדינה מחייבת לחסוך לפנסיה, מטילה עליה אחריות עקיפה לפנסיה של האזרחים.

השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר. שאלה זו נמצאת בדיון במרחב הציבורי וגם בין האגפים השונים של משרד האוצר ורשות שוק ההון. מטרת מחקר זה היא לתרום לדיון מושכל בחלופות לאג"ח המיועדות. המחקר בודק אפשרות של ביטוח תשואה על חלק דומה מהתיק כמו של האג"ח המיועדות – כ- 30% – שיחליף את המנגנון של האג"ח המיועדות.

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.