שרית מנחם כרמי

ד"רשרית מנחם-כרמי

ד"ר שרית מנחם-כרמי היא המנהלת האקדמית של מרכז הפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית. שרית בעלת תואר ראשון ושני בכלכלת סביבה וניהול מהאוניברסיטה העברית ותואר שלישי בכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.

שרית חוקרת בתחומי כלכלת ישראל ומתמחה בתחומי פנסיה, שוק ההון ופריון עבודה. עבודת הדוקטורט שלה בחנה את השפעת התקשורת על מנהלי השקעות ועל יעילות הקצאת האשראי וההון בשוק הפיננסי. עבודות נוספות שלה בתחום הפנסיוני בחנו את הצלחת רפורמת פנסיית חובה בישראל בהיבט של הקצבאות החזויות לכוח העבודה היום והשוואת המערכת הפנסיונית בישראל ברובד הראשון והשני למקבילות בעולם.

שרית היא גם חוקרת בכירה במכון אהרן למדיניות כלכלית שם היא עוסקת בעיקר במחקר בתחומי פריון העבודה ואף ריכזה מטעם המכון את הוועדה לקידום כלכלי של ענפי השירותים והמסחר. בעבר עבדה שרית במוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי והנחתה קורס "ניירות ערך ומכשירים פיננסים" באוניברסיטה העברית. בשנים 2013-2007 עבדה שרית בעיתון הכלכלי The Marker מקבוצת הארץ, בתפקידה האחרון ערכה את מדור שוק ההון בעיתון.