פרסומים

דפנה כהנא

|

ינואר 2020

הגורמים לתופעת חבות יתר בקרב צעירים וכלי ההתערבות למניעה

סקירה זו מסכמת את הידע העכשווי בארץ ובעולם לגבי תופעת חבות היתר בקרב משקי הבית בכלל ובקרב חייבים צעירים בפרט. הסקירה, המבוססת על ספרות מחקרית וניירות מדיניות בתחום כוללת ניתוח של הגורמים לחבות יתר בחלוקה לגורמים מערכתיים וגורמים הקשורים לפרופיל של החייב; כמןו כן תיאור מקיף של דרכי ההתערבות וכלי המדיניות הנהוגים בעולם למניעה וטיפול בתופעת בתופעה.

ניתן לחלק את הגורמים הקשורים לחבות יתר לגורמים חיצוניים, אשר פחות בשליטת החייב (השפעות מאקרו כלכליות וגורמים מערכתיים, כמו למשל שער הריבית הנמוך בשנים האחרונות, והתפתחויות רגולטוריות וטכנולוגיות בשוק האשראי) וגורמים פנימיים המאפיינים את אישיותו, כישוריו והתנהלותו הכלכלית. המחקרים בתחום הפסיכולוגיה הכלכלית מצביעים על שלושה מאפייני אישיות עיקריים של פרופיל החייב: שליטה עצמית, העדפת זמן וגישה לחוב. מהספרות עולה כי צעירים בחובות אף נוטים פחות לחפש ייעוץ והכוונה ביחס לקבוצות גיל אחרות באוכלוסייה. המסקנה העולה מהספרות היא שהדרך היעילה ביותר להילחם בתופעה חבות היתר אצל צעירים הינה בעזרת רגולציה, הן על מנת למנוע התדרדרות לחובות והן להעניק סיוע למי שנקלע למצב זה.

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.