פרסומים

דויד לייזר, אייל כרמל

|

2012

אתגרים בעת בחירת תכנית חיסכון פנסיונית – קשיים וחסמים המשפיעים על החוסכים לפנסיה בישראל​

סקירה זו נכתבה לבקשת המועצה הישראלית לצרכנות ומטרתה לבחון את הכשלים העומדים בפני החוסכים לפנסיה, החל מחסמים פסיכולוגיים ידועים המקשים לקבל החלטות כלכליות לטווח ארוך, דרך בעיית ניגוד האינטרסים של סוכן הביטוח ומשמעותה וכלה ברמת האוריינות הפיננסית הנמוכה בקרב האוכלוסייה. הסקירה מציגה ממצאים מחקריים מהספרות האקדמית וכן ממחקרים שנעשו במעבדה לפסיכולוגיה כלכלית באוניברסיטת בן גוריון אשר עוצבו במיוחד כדי לבחון את שוק הפנסיה הישראלי ומציעה מספר פתרונות אפשריים.

חוות דעת עבור המועצה הישראלית לצרכנות

פרסומים נוספים

פרופ' כורש גליל, פרופ' אביה ספיבק ופרופ' אביעד טור-סיני
מעמד סוציו-אקונומי והתנהגות של משקיעים פרטיים במהלך משבר פיננסי
השפעת מעמד סוציו-אקונומי על החלטותיהם של משקיעים פרטיים בישראל במהלך המשבר הפיננסי שנגרם עקב מגפת הקורונה.
ד"ר שרית מנחם-כרמי, פרופ' אביה ספיבק, מרק רוזנברג
חוק פנסיית חובה – האומנם? בחינת שיעורי הכיסוי באוכלוסיה – ניתוח נתונים מנהליים
חלק מסדרת מחקרים המבקשים לאמוד את הקצבאות העתידיות מהרובד התעסוקתי של כוח העבודה הנוכחי ובכך לבחון את הצלחתה ויעילותה של מערכת הפנסיה.
אביה ספיבק, דויד לייזר
התועלת הכלכלית שבהכנה לפרישה - ניתוח כלכלי-ההתנהגותי
מחקר זה מצא שהכנה נכונה לקראת פרישה מעבודה מעניקה ערך כלכלי עצום למשק, זאת מעבר לשיפור תנאי הפנסיונרים.
אביה ספיבק, אביעד טור-סיני
עד כמה חברות נדיבות כלפי המבוגרים? (אנגלית)
מחקר השוואתי בשאלת יחס התחלופה, רמת הרווחה וההתאמה הכלכלית של משקי בית מבוגרים
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אגח מיועדות היש תחליף ראוי?
השאלה במחקר הנוכחי היא האם ניתן להגיע להסדר טוב יותר עבור המבוטחים מאשר האג"ח המיועדות, בתנאי שההוצאה הממשלתית הכרוכה בהסדר זה לא תהיה גבוהה יותר.
אביה ספיבק, דויד לייזר
רפורמה בפנסיה - מסקנות מחוץ לארץ (אנגלית)
בדו"ח בינלאומי זה ינסו לענות על השאלה הבאה: מה ניתן ללמוד מהתבוננות על רפורמות בפנסיה שנעשו במגוון מדינות, כולל ישראל.