כנסים ואירועים

07.09.22

מעט אכיפה ואחריות אישית גבוהה – תמונת מערכת הפנסיה ב-2022

מקום האירוע:

מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים

ניתוחי עומק שביצענו במרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית מציגים סייגים להצלחת הרפורמות בפנסיה ומאירים את האתגרים הבאים העומדים לפתחם של קובעי המדיניות. מצד אחד, קיימת תופעה של חוסר ציות של מעסיקים לחוק פנסיית חובה באופן הפוגע בזכויות הביטוחיות של הפרט בהווה ובביטוח הפנסיוני שלו בעתיד. ניתוח נתונים מנהליים של רשויות המס על 3.4 מיליון משרות מראה שחמישית מהפרטים אינם מבוטחים לפנסיה, בעיקר בשני העשירונים התחתונים. מצד שני, חוסר היכולת של הפרטים להבין את הפנסיה אינה מתאימה למערכת פנסיה שמטילה עליהם אחריות רבה. במחקר עבור המשרד לשוויון חברתי והג'וינט נמצא כי למי שפורש לפנסיה יש יותר מדי אופציות והחלטות שאין לו כלים לעשותן. מחקרינו בפסיכולוגיה כלכלית מלמדים שהפתרון אינו דרך לימוד אוריינות פיננסית, אלא דרך התאמת הכלים לאישיות של הפרטים. משני סוגי מחקרים אלו נובעות המלצות ישימות של שינויים במערכת הפנסיונית.

האירוע יתקיים במכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים .חנייה ברחובות הסמוכים.

השתתפות אינה כרוכה בתשלום אלא רק ברישום מראש

 

הדוברים

פרופ׳ אביה ספיבק
פרופ׳ אביה ספיבק
פרופ׳ דוד לייזר
פרופ׳ דוד לייזר
שרית מנחם כרמי
ד״ר שרית מנחם- כרמי
שרית סבן
גב׳ שרית סבן
ליאת אילון
פרופ׳ ליאת אילון
ד״ר עדי ברנדר
ד״ר עדי ברנדר
אורלי שדה
פרופ׳ אורלי שדה
ד״ר משה ברקת
ד״ר משה ברקת
prof. Boersch-SupanAxel
Prof. Axel Boersch-Supan
ענת לוין
גב׳ ענת לוין
גלעד אלטשולר
מר גלעד אלטשולר
יהודה בן אסאייג
מר יהודה בן אסאייג
גיל כהן
מר גיל כהן
אביעד טור סיני
פרופ׳ אביעד טור סיני
מעט אכיפה ואחריות אישית גבוהה – תמונת מערכת הפנסיה ב-2022
רו"ח אפי סנדרוב

תכנית האירוע

ברכות ודברי פתיחה

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' מיקי מלול, דיקן הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אביה ספיבק, יו"ר המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב ראשון: מערכת הפנסיה הנוכחית – מגבלותיה ושורשי הבעיה

יו"ר המושב: פרופ' דויד לייזר, המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר שרית מנחם-כרמי, המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חוק פנסיית חובה – האומנם? זיהוי כיסים של חוסר ציות בניתוח נתונים מנהליים

גב' שרית סבן ופרופ' דויד לייזר, המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התועלת השולית שבהתעמקות פסיכולוגית

מתדיינים

רו"ח אפי סנדרוב, מנכ"ל עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר
פרופ' ליאת איילון, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו כלכלה ומדיניות, בנק ישראל
פרופ' אורלי שדה, ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים

סיכום המושב: פרופ' דויד לייזר, המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב שני: חיסכון פנסיוני בעידן של חוסר ודאות כלכלית ושינויים עמוקים בדפוסי התעסוקה

יו"ר המושב: פרופ' אביה ספיבק, יו"ר המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

Prof. Axel Boersch-Supan, Technical University of Munich, Germany
Automatic Adjustment Mechanism in Pensions and Populism

פאנל: חיסכון פנסיוני בעידן של חוסר ודאות כלכלית ושינויים מבניים בשוק התעסוקה

גב' ענת לוין, מנכ"לית בלאקרוק ישראל
מר גלעד אלטשולר, מייסד, בעלים ומנכ"ל משותף, אלטשולר שחם
מר יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים
מר גיל כהן, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר
סיכום המושב: פרופ' אביה ספיבק, יו"ר המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב