כנסים ואירועים

24.02.21

גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת

ביום עיון זה השקנו את התוכנית לחקר ביטחון סוציאלי, עוני וקיטוב של המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית.

על רקע הניסיונות בשנים האחרונות להעלות את גיל הפרישה לנשים, עסק יום העיון בנושא החשוב של גיל הפרישה לנשים ולגברים. ביום העיון, עסקנו בגיל הפרישה הנכון, לגברים ולנשים, בעולם שבו תוחלת החיים עולה בהתמדה.

גיל הפרישה לנשים כיום, 62, נמוך בהרבה ביחס לגיל הפרישה לגברים שהוא 67. בשנים האחרונות, הייתה החלטה להעלות את גיל הפרישה לנשים ל- 64, אולם החלטה זו נבלמה בכנסת ממגוון טעמים. זוהי דוגמה לכישלון של המערכת הפוליטית להגיע להחלטה אשר מוסכמת ומקובלת על כל אנשי המקצוע. כשל זה בתהליך קבלת ההחלטות עלול להגביר את העוני בקרב האוכלוסייה המבוגרת ולפגוע ברווחת הפרט ובאיתנות הפיננסית של מערכת הביטחון הסוציאלי ושל קרנות הפנסיה הוותיקות. הגרעון בקרנות הפנסיה הוותיקות מאיים להביא לקיצוץ בפנסיות של הגמלאים, בלא הצדקה מהותית מעבר לכישלון של המערכת הפוליטית. מאידך, העלאת גיל הפרישה לנשים תחייב את קובעי המדיניות למצוא פתרונות למי שעובדים במקצועות שוחקים. בעיות כאלה קיימות במיוחד בקרב נשים. לכן חשוב להתמודד עם סוגיית ההעסקה הפוגענית במסגרת הפתרונות המוצעים.

הדוברים

ד״ר משה ברקת
ד״ר משה ברקת
גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת
פרופ׳ קרנית פלוג
פרופ׳ אריאלה לבינשטיין. מרצה בכנס גיל הפרישה במרכז לפנסיה אוניברסיטת בן גוריון
פרופ’ אריאלה לבנשטיין
גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת
Mr. Andrew Reilly
גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת
פרופ׳ איתן ששינסקי
גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת
מר יהודה בן אסאייג
דניאל גוטליב
פרופ' דניאל גוטליב
גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת
פרופ' איסי (ישראל) דורון
גיל הפרישה – קיפאון מול מדיניות מושכלת
גב' יעל מבורך
אביעד טור סיני
פרופ' אביעד טור-סיני

תכנית האירוע

הקלטת הכנס המלאה

לצפייה בהקלטה לחץ כאן

סיסמא :  Tn!FPrW4

מושב ראשון – מדיניות גיל הפרישה בישראל ובאירופה

יו"ר המושב: פרופ' דויד לייזר, המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Mr. Andrew Reilly, Senior Economist, Social Policy Division,
OECD  The Situation of Statutory Retirement Ages in OECD Countries

פרופ' אביעד טור-סיני, המכללה האקדמית עמק יזרעאל והמרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - מדיניות גיל פרישה אופטימלית

פרופ' דניאל גוטליב, האוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שולחן עגול עם בכירי המשק והאקדמיה

יו"ר המושב: פרופ' אביה ספיבק, יו"ר המרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ’ אריאלה לבנשטיין,    אוניברסיטת חיפה. כלת פרס ישראל לחקר העבודה הסוציאלית ולימודי הזיקנה לשנת תשפ”א
ד"ר משה ברקת,
               הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
מר יהודה בן אסאייג,          מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח
פרופ' איתן ששינסקי,         האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי לדמוקרטיה
וגב’ חלי זקן,                     המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' איסי (ישראל) דורון,
  אוניברסיטת חיפה

תגובות

פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

גב' יעל מבורך, מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי