ניירות עמדה

אביה ספיבק, יאיר כוכב

|

2021

החלפת אג"ח מיועדות באופציות: איך גם לחסוך לממשלה כסף וגם לשמור על הביטחון של החוסכים לפנסיה

אחד הכלים שבעזרתו מייצבת המדינה את שיעורי התשואה של ההשקעות של קרנות הפנסיה הוא אג"ח מיועדות הנושאות ריבית צמודה של 4.86% לשנה ומהוות עוגן של תשואה בטוחה ומסובסדת על כ- 30% מתיק ההשקעה. לכלי זה חסרונות רבים. עם זאת, המשברים האחרונים, זה של 2008 וזה של 2020 , מדגימים את נחיצותו לאור התנודתיות בשיעורי התשואה וחשיבותה המכרעת של גובה הצבירה במועד הפרישה לפנסיה. נייר זה מציע הסדר טוב יותר, העונה על החסרונות ומציג פתרון עדיף הן עבור המבוטחים והן עבור הממשלה.

ניירות עמדה נוספים

גילוי נאות של סוכני הביטוח
דויד לייזר, אביה ספיבק
עד כמה משפיע גילוי נאות מצד סוכני הביטוח על איכות קבלת ההחלטות של לקוחותיהם?
החלפת אג"ח מיועדות באופציות: איך גם לחסוך לממשלה כסף וגם לשמור על הביטחון של החוסכים לפנסיה
אביה ספיבק, יאיר כוכב
אג"ח מיועדות: איך מחליפים בביטחון ובזול?
המוסד לביטוח לאומי, היחסים שלו עם תקציב המדינה והיציבות שלו לטווח הארוך
אביה ספיבק
כיצד מממן המוסד לביטוח לאומי את הוצאותיו הענקיות? ומדוע צפויה בעית מימון בעתיד?
רפורמת ה-DC: האם הצליחה? שיעורי התחלופה של הפנסיה
שרית מנחם-כרמי, אביה ספיבק
השאלה לגבי ההצלחה של הפנסיה היא לאיזה שיעורי תחלופה היא מביאה, כלומר, כמה אחוזים מהשכר מתקבלים בפנסיה. זוהי שאלה אמפירית.
סתירות בתוך החקיקה הפנסיונית: לקחים מפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה שאושר ע"י הבג"ץ
אביה ספיבק
האם מעביד שעומד בדרישות פנסית החובה משנת 2008 חייב לבטח את עובדיו בביטוח נכות ושארים? לקחים מפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה שאושר ע"י