אודות

עם העלייה בתוחלת החיים והעברת האחריות על החיסכון הפנסיוני לאזרח גברה ההתעניינות האקדמית והציבורית ביכולת של האזרחים לנהל את חיסכון לגיל הפרישה. בישראל חלה חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני על כל העובדים השכירים ומעסיקיהם בישראל החל מתחילת 2008 אך התנהלות פנסיונית תקינה טומנת בחובה יכולת קבלת החלטות, היכרות עם מושגי יסוד בכלכלה והבנת המערכת הפנסיונית ומושפעת מעיקרה מפעילות הרגולטור. מחקר אקדמי ענף המתקיים ברחבי העולם מתעתד לבחון היבטים שונים ומגוונים בתחום הפנסיה במטרה לשפר את מצב החוסכים ולסייע לקובעי המדיניות להטיב עם החוסכים. בהתאם למגמות אלו הוקם באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מרכז לחקר פנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית בראשותם של פרופסור אביה ספיבק (המחלקה לכלכלה, הפקולטה לרוח וחברה), פרופסור רמי יוסף (המחלקה למנהל עסקים, הפקולטה לניהול ע”ש גילפורד גלייזר) ופרופסור דויד לייזר (המחלקה לפסיכולוגיה, הפקולטה לרוח וחברה). מרכז מחקר זה מהווה שיתוף פעולה בין חוקרים מתחומי הכלכלה, האקטואריה והפסיכולוגיה הכלכלית, בהתאמה. המרכז מהווה גוף מייעץ לקובעי המדיניות ומעמיד לרשות האגפים הרלוונטיים את פירות מחקרי המרכז והידע העולמי לטובת העמקת הבנתם בנוגע בכל הקשור למאפייניו וצרכיו של הפרט. המרכז אף מקיים שיתופי פעולה עם גופים מובילים בתעשייה ופועל למפות באופן סיסטמתי את מידת ההבנה והדרך בה תופסים הגופים הפיננסים את הצרכנים, ואת הדרך בה תופסים האזרחים את העולם הפיננסי – בהיבט הקוגניטיבי, בהיבט התפיסתי ובהיבט של הידע. על פי תפיסת המרכז, התקשורת בין הגופים הפיננסים ולקוחותיהם צריכה להיות מושתתת על הבנה של הצרכים, היכולות והמגבלות של הלקוחות, וקיים צורך בתיאום ציפיות בין האזרחים ובין המוסדות הפיננסים. המרכז רואה את נושא האוריינות הפיננסית כמהותי לקיום מערכת כלכלית בריאה יותר. תפיסות שגויות, חוסר ידע, חשיבה בלתי רציונלית ועומס מידע מהווים כולם חסמים אשר קשה מאוד להתגבר עליהם, וחלק ניכר מפעילותינו מוקדש להבנת גורמים אלו וניסיון למצוא דרכים לצמצם פערים אלו, הן מצד החוסכים והן מצד הגופים המנהלים את הכסף. עם זאת, אנו מאמינים שעל מקבלי ההחלטות להכיר גם את מגבלות החינוך הפיננסי ולעשות בכלי זה שימוש מושכל המבוסס על ציפיות ראליות. חזון המרכז הינו להוות את הצומת הלאומית של קבלת ההחלטות והמחקר האקדמי בנושאי הפנסיה הביטוח והאוריינות הפיננסית.

מרכז הפנסיה הביטוח והפסיכולוגיה הכלכלית הוא כתובת ליעוץ וליווי עבור מקבלי החלטות ופועל לקדם שיתופי פעולה מחקריים עם הסקטור הציבורי, העסקי, והמגזר השלישי. בין הגופים שאיתם שיתף ומשתף פעולה המרכז הם הרשות לשוק ההון הביטוח והחיסכון, הרשות לניירות ערך, ביטוח לאומי, הג'וינט ישראל, המשרד לשיוויון חברתי, עמותת ידידים, המועצה הישראלית לצרכנות, ארגון פעמונים, קרן הפנסיה מגדל מקפת ובית ההשקעות פסגות.

rivlin
אודות
צוות המרכז לפנסיה

החזון שלנו

חזון המרכז הינו להוות את הצומת הלאומית של קבלת ההחלטות והמחקר האקדמי בנושאי הפנסיה הביטוח והאוריינות הפיננסית.
חברי המרכז פועלים במטרה להגשים את המטרות הבאות:

ליזום ולקדם מחקרים, בסיסיים ויישומיים, בתחומי הפנסיה והביטוח על היבטיהם השונים
לייעץ לרשויות ומקבלי ההחלטות בעיצוב ויישום מדיניות
לקדם שיתוף פעולה בין התעשייה והאקדמיה
להעלות את המודעות בקרב הציבור הרחב לחשיבות החיסכון הפנסיוני והניהול הפיננסי ולספק לו גישה למידע אמין ומועיל
לתמוך בחוקרים צעירים ובסטודנטים העוסקים בתחומי המרכז
ליזום כנסים, סדנאות וימי עיון לאומיים ובינלאומיים בנושאים הנוגעים לפעילות המרכז
לפתח קשרים עם חוקרים מובילים, מרכזי מחקר ומוסדות אקדמיים מקבילים בארץ ובחו”ל
להציב את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בחזית המחקר בתחום הפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית.
דוגמא